22. 2. 2005.

63. padogranska

Ova naša najpoznatija vojna formacija zvanično je oformljena Septembra meseca ratne 1944. godine u Bariju (Italija), gde je prevezeno stotinak boraca NOV kako bi prošli kurs padobranske obuke. Pored ovih boraca, padobranskoj obuci su se pridružili i ranjenici koji su se nalazili na lečenju i oporavku u Italiji. Na kraju, obuku je uspešno završio 191 borac.

Po završetku padobranske obuke 14. oktobra 1944. godine formiran je 1. padobranski bataljon, a za komandanta bataljona postavljen je poručnik Čedomir Vranić. Sticajem okolnosti ovaj bataljon tokom II svetskog rata nije borbeno upotrebljen, a sama jedinica je rasformirana u Julu
1945.godine.

Padobranski bataljon je ponovo formiran 1946. godine u beloj Crkvi, a u periodu od 1946. do 1953. bataljon je menjao svoje lokacije od Bele Crkve, preko Novog Sada i Mostara, pa sve do Šapca. U Šapcu je 5. februara 1953. formirana 63. padobranska brigada. Nakon ovoga brigada je još jedanput bila rasformirana i više puta menjala svoju lokaciju, sve do 1967. godine kada se konačno "skrasila" u Nišu, gde se i sada nalazi.

63. padobranska brigada je poluprofesionalna formacija, što znači da je čine profesionalni oficiri i podoficiri, ali vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka koji dobrovoljno pristupe ovom sastavu. Obuka svih pripadnika jednice je veoma naporna, zahtevna i raznovrsna, te se deli na opštu, padobransku i specijalističku obuku. Sama padobranska obuka se osnovnu, višu i instruktorsku.

Pripadnici 63.padobranske brigade se obučavaju za rukovanje vrlo raznovrsnim i raznorodnim naoružanjem i opremom, kako bi u svakoj prilici vladali situacijom. U standardno pešadijsko naoružanje ubrajaju se domaća automatska puška M70 u kalibru 7.62mm i odgovarajući automat, nemačke puške "Heckler und Koch" u raznim verzijama i kalibrima, zatim tu su i
južnoafričke puške SAR-80 u kalibru 5.56, te snajperske puške i pištolji (revolveri) različitih proizvođača. Pored ovog lakog naoružanja, jedinica je opremljena različitim ručnim raketnim bacačima, minobacačima, mitraljezima i protiv-oklopnim sistemima.

Više o ovoj jednici i njemim pripadnicima možete zasnati na zvaničnom sajtu 63. padobranske brigade, koji se odnedavno nalazi na adresi:

www.63padobranska.co.yu

Нема коментара: